• Σύνταξη Φορολογικών Δηλώσεων
  • Σύνταξη και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης
  • Φοροτεχνικές συμβουλές για κάλυψη τεκμηρίων
  • Σύνταξη και αποστολή δήλωσης οικογενειακού επιδόματος (Α21)
  • Μεταβολές προσωπικών στοιχείων στην Δ.Ο.Υ.
  • Σύνταξη και αποστολή μισθωτηρίων συμβολαίων
  • Διαχείριση εφαρμογών ΓΣΣΠ-TAXIΣ